joi, aprilie 10, 2008

NERVOZITATEA

Ce este nervroza şi care sunt cauzele ei?
Conceptul de "nevroză" a fost propus pentru prima dată 1776 de către medicul scoţian Cullen, şi de atunci discuţiile despre esenţa acestei boli, despre rădăcinile apariţiei şi mecanismelor formării ei nu au încetat a fi la ordinea zilei. Aceasta nu înseamnă că înainte de Cullen nevrozele nu existau. Descrierile de nevroze se întâlnesc încă din cele mai vechi izvoare scrise ale omenirii. În papirusul Cahoon (1900 î.Hr.) şi Ebers (1700 î. Hr.) sunt conţinute date despre stări morbiale întâlnite la femei, care amintesc îndeaproape de tabloul clinic al nevrozei isterice.
Potrivi unei afirmaţii a experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 45% dintre toate îmbolnăvirile sunt legate de stresuri, iar unii specialişti presupun ca acest proces este în realitate de două ori mai mare.
Potrivi altor date medicale, o jumătate din cei care se prezintă la consult în policlinici sunt oameni practic sănătoşi, dar care suferă totuşi acţiunea supraîncărcărilor psihoemoţionale. Un procent imens al bolilor somatice se dezvoltă ca rezultat al supraîncordării nervoase de durată. O jumătate sau chiar mai mult din structura bolilor studiate de catre psihiatrie apar pe fond nervos.
Tulburările neuropsihice, între care un loc însemnat este deţinut de nevroze, ocupă poziţia de lider în vastul grup al bolilor psihice.
"Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în jur de 10% din populaţia ţărilor industrializate suferă de nevroze şi în ultimii 65 de ani numărul celor afectaţi a crescut de 24 ori".
Nevrozele ca o epidemie se răspândesc pretutindeni, iar însănătoşirea are loc la mai puţin de 40-50% dintre bolnavi. S-a stabilit că în primii trei ani de boală se însănătoşesc doar 10% dintre bolnavi. Suferinţele se prelungesc ani de zile şi chiar decenii.
"Nevroza este o tulburare neuropsihică psihogenă (apărută pe sistem nervos), care se formează ca rezultat al perturbării unor relaţii de viaţă deosebit de importante ale omului" .
Nevroza se dezvoltă atunci când în virtutea unor diverse împrejurări, omul nu poate găsi o ieşire adecvată dintr-o situaţie complexă, nu poate rezolva o situaţie psihologic semnificativă ori suporta o tragedie.
Simptomele crizei nevrotice sunt binecunoscute: proasta dispoziţie, irascibilitatea, insomnie, senzaţii de disconfort lăuntric, moleşeală, apatie, scăderea poftei de mâncare. Pot apaâşrea obsesii, crize de agresivitate. Toată această simptomatologie ste însoşită de inspoziţie generală, senzaţii fizice neplăcute, tulburări vegetative. Omul suferind de nevroză, uneori îşi păstrează judecata limpede, este împovărat de starea sa, ea nu se poate ţine în frâu.
Tabloul clinic al stării nevrotice poate fi deseori întâlnit la oameni cu deficienţe de caracter sau lipsuri esenţiale ale educaţiei.
Termenul de "nevroză" s-a încetăţenit în viaţa noastră şi este necunoscut poate doar copiilor. Sunt distinse nervoze de şcoală şi de pension, nevroză de succes şi de singuratate precum şi multe alte varietăţi a acestei boli. Un grup aparte sunt aşa numitele nevroze noogene, legate de pierderea sau lipsa sensului vieţii, de conflictele de valori.
Reacţiile nevrotice, care pot apărea la om în urma unor puternice şocuri, conflicte, boli somatice sau eşecuri sunt foarte diverse. Simptomele lor se mulează pe personalitatea omului, pe particularităţiile caracterului acestuia. Alte păreri cu privire la cauzele nevrozelor pot fi reprezentate astfel: disfuncţie cerebrală refulare în subconştient a unui conflict interior, poziţii rigide în modul de gândire, incapacitatea omului de a prevede conflictul şi de a se pregăti pentru el; stereotipii de comportament; nesatisfacerea necesităţălor de autoactualizare.
Unii cercetători leagă sursele nevrozelor de particularităţile gândirii omului, alţii de patologia emoţilor, unii de perturbarea procesului de autocunoaştere, alţii de imaturitatea şi infantilismul psihologic. Există şi autori înclinaţi să creadă că nevroză este o boală ereditatră. Potrivit câtorva autori , nevroticii suferă din pricina incapacităţii de a iubi.
Opinia psihopatologicilor ortodocşi referitoare la nervozitate
Patologia nevrotică are o bază duhovnicească, despre care psihiatrii din ultimele decenii, au amintit de ea. "Creşterea nevrozelor în secolul
al XX-lea este pricinuită nu doar de stressuri ci şi de procesul tehnico-ştiiţific cu suprasarcinile lui informaţionale, ci în primul rând de progresul căderii în păcat a omenirii".
În toate timpurile istorie omenirii au existat războaie, felurite calamităţi naturale şi este greu de comparat în ce măsură sunt mai tulbure vremurile de acum,. De ce însă problemă nevrozelor a devenit atât de acută tocmai în ultimul timp? Cauza este una singură: creşterea necredinţei, pierderea fundamentului duhovnicesc al omului şi totodată a sensului adevărat al vieţii.
În apariţia nevrozelor principalul loc îl ocupă nu stressurile şi neplăcerile, ci personalitatea omului, care este dezorganizată lăuntric.
Păcatul fiind rădăcina a tot răul, atrage după sine tulburări nevrotice; el stăruieşte patimile, dezorganizează voinţa, scoate de sub controlul conştiinţei emoţiile şi imaginaţia. Nevroza profundă este indiciu a lipsei de sănătate morală, al descompunerii sufleteşti-duhovniceşti.
Profesorul D.E. Melehov presupune că la baza multor tulburări psihice stă lipsa de smerenie. Nevroza nu este nici o excepţie şi este trecunoscut faptul că această boală se dezvoltă sub forma conflictului cu sine (intrapsihi) sau cu alţi oameni (interpsihi). Nevroza este o ciocnire dintre dorinţă şi realitate. Cu cât este mai puternică această ciocnire, cu atât este mai acută boala.
Majoritatea cercetătorilor contemporani sunt de acord că nevroza este o boală a personalităţii şi nu apare dintr-o dată, ea cunoaşte o perioadă de preludiu. "Una dintre caracteristicile oamenilor de acest fel este stilul de gândire, ce poartă caracterul lipsei de compromis; în aprecierile pe care le fac se vede un caracter categoric manifest; multe dintre lucrurile care se întâmplă nu au în ochii lor nuanţe, ci apar bocolore: alb-negru, bine-rău" . Nevroza apare cel mai des ca urmare a unor procese lăuntrice ale personalităţii.
La omul înclinat spre această boală este elaborată o "capaciatate" aparte de a reacţiona nervos la viaţă. Unele cauze de frământare sufletească dispar cu timpul, devin inactuale, dar în scurt timp locul este luat de altele şi boala este reactivată. În ce priveşte evoluţia bolii se disting reacţia nevrotică, nevroza acută, nevroza cronică şi nevroza evolutivă. Nevrozele sunt numite pe bună dreptate "formă avansată a patimilor".
La temeiul cel mai adânc al diversei simptomatologii nevrotice este împuţinarea dragostei în inima omului – iar acolo unde nu este dragoste se coc "indiferenţa, duşmănia, intoleranţa, irascibilitatea, mânia, invidia, furia, etc". Mulţi pacienţi nevrotici vorbesc despre starea lor de nesimţire sufletească, despre o anumită răceală lăuntrică.
Un puternic factor psihotraumatizant şi nevrozogen este boala grea. Din păcate cei mai mulţi nu ştiu să îndure creştineşte boala.
Păcatul nu face decât să creeze terenul duhovnicesc pentru apariţia nevrozei, iar dezvoltarea fenomenelor nevrotice depinde de particularităţile caracterului, de condiţiile de viaţă şi de educaţie, de premisele neurofiziologice, precum şi de diversele stressuri şi de alte circumstanţe, dintre care multe sunt greu de detectat şi de luat în calcul.
Nu poate fi totul încadrat întrţo schemă, viaţa e mult prea complicată. La cineva se formează o nevroză, în vreme ce la altul reacţia se limitaeză la un şoc, dar boala ţn sine nu apare.
Medicul ortodox V.K. Neviarovici spune corect: "În vremea noastră conceptul de stress acoperă (din punct de vedere psihologic) mai toate fenomenele neplăcute şi apăsătoare pentru om: cearta, conflictul, jignirea, tristeţea, surmenajul, invidia, dezamăgirea, etc. Limitele stressului sunt extrem de şterse, nu degeaba Hans Selye (autorul teoriei stressului) afirma că atâta timp cât omul este viu, el se află în stare de stress".
"Omul care suferă de nevroză nu este nici mai bun, nici mai rău decât ceilalţi; boala lui este doar un caz particular al consecinţelor păcatului".
Un caz aparte, nebunia de sorginte demonică
O altă cauză a crizelor maniacale, a nebuniei este acţiunea directă a diavolului, care se manifestă în felurite moduri şi grade, mergănd până la deplina posedare.
Cel mai adesea avem de a face cu forme de agitaţie maniacală sau chiar de nebunie violentă, sau dimpotrivă cu forme depresive. În multe cazuri este vorba de delir, însoţind sau nu formele de mai sus, sau de halucinaţii.
Sfinţii Părinţi ne oferă amănunte puţine şi imprecise, pentru că scopul lor nu este descrierea în sine a acestor cazuri şi examenul lor clinic, ci vederea originii lor fundamentale dintrţo perspectivă duhovnicească.
Etiologia demonică poate fi adesea confundată cu o etiologie organică pentru că ea se manifestă frecvent prin tulburări corporale, care, în exterior au aspectul unor boli clasice. "Demonii acţionează asupra sufletului prin mijlocirea trupului, pentru că la trup ajung mai uşor şi mai repede" . Când omul se înstrăinează cu totul de Dumnezeu, lipsindu-se astfel de harul Său, diavolul nu se mai foloseşte de trup, ci intră de dreptul în suflet, tulburându-l după cum voieşte şi chiar punând deplin stăpânire pe el, spune Sfântul Ioan Casian şi Diadoh al Foticeii.
Diavolul se manifestă cu cea mai mare violenţă atunci când, izgonit din suflet, ajunge să pună din nou stăpânire pe el. Atunci îl dă cu totul peste cap şi-i ia omului minţile. În stăpânirea diavolului şi la nebunie drăcească pot ajunge şi creştinii care părăsesc calea duhovnicească, se înstrăinează de Dumnezeu şi se lasă în voia patimilor. Uneori omul ajunge să fie stăpânit de diavol şi să-şi piardă minţile pentru scurtă vreme, din pricina vreunei patimi sau a unei rătăciri trecătoare.
Interesul nebuniei ca demonizare pentru psihiatria modernă
Conceperea unei nebunii de sorginte demonică, pe de o parte, poate părea şăcantă pentru conştiinţa modernă, în a cărei memorie sunt încă vii nenumăratele victime ale sinistrelor procese împotriva vrăjitoarelor din Europa secolelor XVI şi XVII. Însă asemenea orori nu au nici o legătură cu gândirea şi practicile patristice.
Demonizatul nu este socotit de Părinţi ucenic şi părtaş al diavolului, ci o victimă a răutăţii lui, care are nevoie de o atenţie şi de o îngrijire cu totul speciale. În Occident, lucrarea demonică este fie deplin ignorată, fie subestimată de mulţi creştini, ţn ciuda numeroaselor texte în care ni se vorbeşte despre ea. Cât priveşte psihiatria, ca specialitate a unei medicini naturaliste, ea nu admite aprioric o asemenea etiologie. Etiologia demonică nu este lipsită de interes pentru gândirea contemporană din mai multe motive. În primul rând pentru că explicarea nebuniei printr-o etiologie deminică nu ţine de ignorarea cauzelor naturale, după cum se afirmă adesea, de vreme ce aceleaşi boli sunt explicate, după caz, printr-una sau alta dintre aceste cauze. Nu se poate ignora faptul că mulţi bolnavi mintali vorbesc despre prezenţa ei, cel puţin în anumite momente, a unei forţe străine care îi sileşte la gânduri, cuvinte şi fapte rele, pe care unii dintre ei o văd chiar ca o posedare demonică, care-i sileşte la purtări pline de cruzime, ducând până la crime sau sinucidere. Mulţi ucigaşi îşi motivează crimele spunând că au auzit înlăuntrul lor o voce care îndemna să ucidă.
Unii psihiatri considerau asemenea afirmaţii drept simptome ale unui delir şi, ca atare, refuzau să le ia în serios. Unul dintreei examinând şi comparând "vocile" auzite de pacienţii săi, a costatat că "mesajele" nu prezentau caracterul haotic, fluctuant şi dezordonat, specific pentru o dereglare psihică, ci păreau să corespundă unei intenţii bine definite, logică şi coerentă în sine; în ele se puteau identifica o structură şi păreau să existe independent de pacienţi.
Dintr-un asemenea studiu nu se putea trage concluzia unei existenţe reale a puterilor demonice, aşa cum este ea concepută de tradiţia creştină. Totuşi este frapantă similitudinea dintre caracterele structurii puse în evidenţă în acest fel şi cele pe care tradiţia creştină le atribuie lucrării demonice, dintre care cele mai evidente sunt impulsul spre fapte obscene şi voinţa constantă de aface rău.
Stareţul din pustia Zosimova spunea: "Eu nu vă doresc nici bogăţie, nici slavă, nici succes, nici măcar sănătate, ci numaipace sufletească. Acesta este lucrul principal. Dacă veţi avea pace veşi fi fericiţi" .
Tămăduirea nervozităţii
Am văzut în capitolul precedent că nervozitatea este o tulburare neuro-psihică pe fond nervos care se formează în urma perturbării unor relaţii de viaţă deosebit de importante şi datorită personalităţii dezorganizate lăuntric.
Se poate ajunge la stări obsesive, adică existente independent de voinţa şi dorinţa omului, pot fi anumite gânduri, amintiri, idei, îndoieli cât şi anumite acţiuni. Foarte des obsesile sunt urmarea unor lucrări diavoleşti, aşa cum spune Sf. Ignatie Briancianinov: "Duhurile răutăţii duc război împotriva omului cu asemenea viclenie, încât gândurile şi închipuirile aduse de ei sufletului par născute chiar în aceasta, iar nu de la duhul rău cel străin lui care se străduieşte să lucreze într-ascuns"
Nervrozele obsesive se tratează mult mai anevoios decât toate celelalte forme nevrotice, pentru că ele pot să nu cedeze tratamentului şi omul este mult privat de capacitatea de muncă şi devine pur şi simplu un invalid. Experienţa arată că adevărata vindecare poate veni doar prin harul lui Dumnezeu.
O deosebită atenţie este acordată de psihoterapeuţi isteriei, care poate fi clasificată ca o "dare în spectacol". Pentru isteric este cracteristică dorinţa de a părea "mai ceva" decât în realitate.
Comportamentul isteric se întâlneşte în mediu ortodox. Istericul pune imediat diagnostice duhovniceşti, criteriu fiin propriul simţ lăuntric.
Isteria şi îndrăcirea nu sunt una şi acelaşi lucru; totuşi isteria pregăteşte cum nu se poate mai bine sufletul pentru îndrăcire, fiindcă diavolul este tatăl minciunii, iar istericii sunt cu toţii mincinoşi.
Cum să reacţionăm la comportamentul isteric? Nu trebuie să intri în jocul istericului. Păstraţivă demnitatea şi calmul, iar dacă este necesar trebuie să arăţi asprimea chibzuită. Fără spectator criza de isterie încetează.
Irascibilitatea componentă a nervozităţii are nevoie de un tratament mai intensiv, drept pentru care Apostolul Pavel numeşte iubirea " mare"
(I Cor13,13).Cunoaşterea, iubirea- pe care Evagrie o descrie mai îndeaproape ca blândeţe şi înfrânare; aceste trei noţiuni cuprind întreaga viaţă duhovnicească, aşa cum o înşelege Evagrie. Căci aşa a învăţat el de la Sf. Părinţi.
"Credinţa întăreşte frica de Dumnezeu, care întăreşte înfrânarea, iar aceasta din urmă face neclintită răbdarea şi nădejdea, din care se naşte nepătimirea, a cărui fiică e iubirea, iar iubirea e uşa cunoştiinţei naturale căreia îi urmează teologia şi fericirea ultimă".
O modalitate de luptă împotriva nervozităţii o reprezintă relaxarea, care ţi ajută pe oameni să-şi demonstreze că ţin sub control simtomele lor. Relaxarea creşte gradul de accesibilitate a informaţiilor pozitive în memoria subiectului şi facilitează găsirea unor alternative la gândurile anziose.
Relaxarea se instalează prin realizarea unor activităţi care îi fac plăcere subiectului, prin rugăciuni şi pauze planificate în cadrul unor programe încărcate.
Foarte importantă e oprirea gândurilor, care ne detemină să reacţionăm într-o manieră negativă. Gândurile produc adevărate schimburi chimice în creier, înveninează toate celule trupului. "Gândirea nobilă, veselă, optimistă, nu este un tonic numai pentru minte, ci şi pentru trup". "Speranţa şi veselia sunt terapii mult mai bune decât medicaţia".
"Din totdeauna omul a tot a căutat şi mai cauta încă pe pămînt, în aer şi sub pământ, tot felulu de doctorii vegetale, animale sau minerale, dar nu-şi dau seama că în creier, în adâncul fiinţei lui intime. "
Anxietatea şi angoasa, prezente în majoritatea psihozelor şi în toate nevrozele pot fi puse în legătură şi cu patima fricii şi a tristeţii, aşa cum le concepe ascetica ceştină răsăriteană.
Agresivitatea, care se regăseşte şi ea în majoritatea nevrotelor şi ăn unele psihoze poate fi raportată la patima mâniei.
Terapeutica nebuniei de sorginte demonică
Mulţi oameni cu minţile întunecate fie datorită uneltirilor drăceşti, fie din alte prici, sunt aduşi înaitea unor amri duhovnici, căci oricare ar fi pricinile ei, leacul duhovnicesc este unul singur, de vreme ce există un unic Doctor. Prin puterea lui Hristos se săvârşesc tămăduirile şi se alungă demonii: "a scoate dracii este un dar dat de Mântuitorul" spune Antonie cel Mare.
"Chemând numele lui Iisus, armă tare împotriva demonilor, pentru a izbăvi pe cei stăpâniţi de demoni, bărbăţii duhovniceşti mărturisesc că a Lui este lucrarea şi puterea".
Părintele duhovnicesc nu scoate demonii prin starea sa, ci pentru a veni în ajutorul bolnavului şi nu îşi pune nădejdea în puteriile sale. Când i se cere ajutorul, acesta face rugăciuni, acesta fiind lucrul de căpetenie pentru tămăduire şi de obicei fac peste bolnav semnul crucii, pecetea puterii lui Hriscos, Care surpă puterea vrăjmaşului. Se folosesc adesea şi de miruirea cu untdelemn sfinţit, stropire de agheazmă. Leacul cel ami puternic, potrivit învăţăturii lui Hristos. (Mc. 9,29) este postul unit cu rugăciunea la care sunt îndemnaţi şi bolnavii.
Cei cu mintea peste măsură tulburată şi cu voinţa mult prea slăbită, care nu pot nici măcar să îşi ceară izbăvirea, găsesc nădejde de tămăduire prin credinţa şi rugăciunea celor apropiaţi şi ale preotului la care sunt aduşi. Cu astfel de semeni ai noştri trebuie să ne purtăm cu delicateţe şi milă pentru că sunt victime ale răutăţii vrăjmaşului, care a pus stăpânire pe ei, singurul vrednic de ură şi dispreţ.
Alteori cei cu minţile rătăcite erau ţinuţi de Părinţi în mănăstire până la însănătoşirea lor, tămăduirea se întemeiază pe rugăciune.
Concluzii
Preocupat de viaţa mondană, omul căzut nu îşi dă seama de sănătatea sa spirituală. Demonii îşi împlinesc lucrarea lor mai cu seamă în adâncul inimii şi de aceea rămâne ascunsă şi nevăzută.
Omul începe să îşi cunoască patimile pe măsura sporirii duhovniceşti, le vede tot mai limpede în lumina Duhului Sfânt. Se întâmplă însuşi omul duhovnicesc să nu îşi cunoască patimile.
Patimile pe care omul nu şi le cunoaşte generează o profundă stare de boală. Cu patimile ştiute, care şi ele rănesc grav sufletul, omul se luptă mai uşor.
Aşadar, primul pas spre tămăduirea sufletului este scoaterea la lumină a patimilor care zac în el ca omul să îşi vadă şi să îşi cunoască stare de păcătoşenie

Un comentariu:

Anonim spunea...

Creştinismul originar, cult demonic

Acei care au avut tangenţe cu creştinismul ca religie, în special cea creştin ortodoxă, văd la suprafaţă o credinţă a compasiunii şi a milei faţă de om. Aparenţele pot înţela, o evaluare a surselor primare ale acestei religii va aduce mai multă lumină asupra adevărate-i esenţe. Să începem cu personalitatea lui Iisus Hristos de unde creştinismul a pornit doctrinar.

Numele Hristos este traducerea cuvîntului mesia (mai precis maşiah) din ebraică. Înseamnă „unsul”, apelaţia dată de evrei celui care va veni trimis de Iehova (numele dat de ei lui Dumnezeu) să îi salveze. Prin urmare Hristos trebuia să îndeplinească în primul rînd o misiune de salvare a poporului evreu. A astfel de salvare cuprindea eliberarea de sub jugul romanilor precum şi scăparea de răul uman şi social, ceea ce evreii numeau Diavol, Mamona, Belzebul, Lucifer, etc.

Venirea salvatorului poporului evreu era aşteptată de multe veacuri. Omul trimis de Iehova trebuia să fie nu numai un salvator al sufletelor oamenilor dar şi un rege din stirpea regelui David care era din neamul lui Iuda. Noul Testament argumentează că Iisus era din această spiţă şi prin urmare putea să-şi ceară dreptul de a fi rege al iudeilor.

Omul Iisus şi-a început misiunea cînd avea în jur de 30 de ani. Om fără carte, aşa cum se spune în Noul Testament, era totuşi proficient în regulile iudaice bazate pe Vechiul Testament şi pe alte scrieri existente la acea vreme. Treptat omul Iisus a format în jurul lui un grup de prozeliţi care deşi mic era perseverent în a-l urma în misiunea pe care şi-o asumase. Care erau caracteristicile ei?

Matei, 15, 24, redă cuvintele lui Iisus atunci cînd o femeie canaaneeancă chinuită de un demon îi cere ajutor. „Nu sunt trimis decît la oile cele pierdute ale casei lui Israel” răspunde el. Iisus astfel refuză spunînd mai departe că „Nu este bine să iei pîinea copiilor şi s-o arunci cîinilor”. Cu alte cuvinte Iisus îi numeşte cîini pe toţi oamenii care nu erau evrei. Mai departe, în conversaţia lor, femeia îi răspunde că şi cîinii mănîncă din fărîmiturile ce cad de la masa stăpînilor lor. Iată un episod din Noul Testament care redă vorbele unui om despre care mulţi cred ca este fiul lui Dumnezeu. Şi paradoxal aceşti oameni nu sunt evrei ci dintre cei pe care Iisus îi numea cîini.

O altă caracteristică a misiunii salvatorului era că trebuia să fie rege al iudeilor. A fost oare Iisus rege? Cu siguranţă nu. Întrebat dacă este rege al iudeilor omul Iisus spune că împărăţia lui este în ceruri, deşi evreii aşteptau un rege, aşa cum fusese David în vechime, care să aibă regat pe pămînt nu în cer. Deci nici această caracteristică a salvatorului evreilor Iisus nu a îndeplinit-o.

În misiunea salvatorul era inclusă pacea, pe cînd Iisus declară răspicat că a venit să aducă sabia nu pacea ca să-l despartă pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa (Matei, 10, 34-35). Cum poate vorbi astfel cel ce se credea trimisul lui Dumnezeu dacă Dumnezeul lui nu era cel a dezbinării? Cum am eticheta astăzi un om care ar spune că a venit la cineva în vizită cu dorinţa de a-i dezbina casa?

Tenacitatea cu care omul Iisus dorea să-i convingă pe evrei că el este mesia era deosebită. Aceasta a atras reacţii fireşti. Cărturarii zicea că îl are în el pe diavol, pe Beelzebul (Marcu, 3, 22). Oamenii ziceau că are duh rău (Marcu, 3, 30), că are demon (Ioan, 7, 20). Însăşi familia lui îl credeau că nu e în toate minţile (Marcu, 3, 21) nu credeau în el (Ioan, 7, 5). Omul Iisus etala cu adevărat o comportare demonică. Spune în Marcu, 3, 33, „Cine este mama mea? şi fraţii mei?”. Cum ar fi tratat un om astăzi care şi-ar respinge astfel rudele?

Noul Testament este plin de relatarea faptelor lui Iisus mai cu seamă cu scoaterea duhurilor necurate din oameni. În Marcu, 5, 11-13, se spune cum el a trimis duhurile rele într-o turmă de 2000 de porci. După acest episod oamenii l-au rugat să plece de acolo văzînd că lucrează cu demonii (Marcu, 5, 17). Fariseii, oamenii scoliţi în legea iudaică a acelor timpuri, îi spun că cu domnul demonilor (adică cu Satana) el îi scoate pe demoni (Matei, 9, 34). Mulţimea i-a zis că are demon (Ioan, 7, 20; Ioan, 8, 48). Iudeii au spus „Acum ştim că ai demon” (Ioan, 8, 52). Dar el nu a recunoscut argumentînd că diavolul nu poate lupta împotriva diavolului. Vorbele lui Iisus sunt fără sens. Să luăm de exemplu grupurile mafiote care se războiesc între ele deşi fiecare se află de partea răului. Faptele diavolului nu ţin de ideea că cei răi nu se bat cu cei răi precum Iisus vrea să argumenteze, cum că diavolul ar lupta împotriva lui însuşi. Scuza lui Iisus este puerilă, cei răi se bat cu toţi inclusiv cu alţi oameni răi de teapa lor.

Episodul cu scoaterea duhurilor din acel om şi trimiterea lor în turma de porci face se ne întrebăm ce a rezultat din intervenţia lui Iisus? Oare duhurile au murit prin moartea porcilor? Nicidecum, deoarece acele duhuri, aşa cum intraseră în acel om, sau cum ieşiseră din el pentru a intra în porci, tot astfel puteau intra în oricine altcineva. Pînă la urmă intervenţia lui Iisus s-a soldat cu moartea porcilor pentru că duhurile nu au fost distruse cum s-ar aştepta de la cineva cu intenţii bune. În Marcu 5, 12-13 se spune despre duhuri că l-au rugat să intre în porci şi el „le-a dat voie”, considerîndu-l astfel mai puternic decît ele. Prin urmare i-au cerut permisiunea ca de la cineva mai mare ierarhic ca ele. Deci Iisus dispunea cum dorea de duhurile rele. Ce s-a întîmplat cu acele duhuri? Cel mai probabil este că ele au intrat în Iisus, el fiind cel care avea putere asupra lor. Dacă Iisus ar fi avut cu adevărat putere de la Dumnezeu şi intenţii bune ar fi distrus acele duhuri nu le-ar fi transferat în porci ca apoi să fie lasate libere. Puterea lui Iisus era prin urmare dată de diavol.

Un alt episod din faptele acestui om posedat de diavol este cel cu zmochinul. Iisus era înfometat şi a găsit un zmochin care nu avea fructe. Supărat, îl blestemă pe zmochin: „Rod să nu mai porţi în veac!” după care zmochinul s-a uscat. Ce vină avea zmochinul că nu avea fructe ca Iisus să le mănînce? Să ne imaginăm că un astfel de om merge la casa cuiva şi cere mîncare. Nu i se dă pentru că oamenii din acea casă pur şi simplu nu au mîncare în acel moment. Apoi cel care a cerut mîncare îi blestemă ca în veac să nu aibă mîncare în casa lor. Cum ar fi etichetat un astfel de individ care aduce ocară unor oameni pentru că pur şi simplu nu au mîncare atunci cînd el vrea să mănînce? Este răul întruchipat care pur şi simplu nu gîndeşte decît răul. Cazul lui Iisus este tipic demonic. Un astfel de episod s-ar fi soldat astăzi cu a-i da cîteva beţe pe spinare „fiului lui Dumnezeu”.

Să luăm de exemplu una din învăţăturile acestui om referitor la ceea ce omul mănîncă. Iisus susţine că nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl spurcă pe om (Matei, 15, 11). Mai departe tot el spune că tot ce intră în gură se duce în pîntece şi iese afară, dar cele ce ies din gură pornesc din inimă, şi acelea sunt cele ce-l spurcă pe om, dar a mînca fără să-ţi fi spălat mîinile, aceasta nu-l spurcă pe om (Matei, 15, 17-20). Este o învăţătură de doi bani. Cîţi oameni cred că nu contează ce băgăm în pîntece? Dacă cineva bagă în gură otravă sau mîncare stricată nici nu mai apucă să o scoată afară că poate şi muri. Cît priveşte ideea că ceea ce iese din gură îl spurcă pe om cum spune Iisus, afirmaţia lui este de asemenea o aberaţie. Vorbele rele îl uşurează temporar pe om de răutatea din el, deşi aruncatul vorbelor pe alţii nu este o soluţie pentru a scăpa de răul din inimă.

Să analizăm acum doctrina păcatului promovată de Iisus, ideea cum că orice păcat şi orice blasfemie li se iartă oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfînt nu li se va ierta (Matei, 12, 31). Să presupunem că există o ţară în lume care are un sistem juridic ce respectă această învăţătură a lui Iisus. De exemplu, un om ticălos este prins în fărădeligile lui şi adus în faţa judecătorului care va aplica învăţăturile lui Iisus în cazul respectiv. Sunt consultaţi martorii care declară că învinuitul a furat, a bătut cinci oameni la beţie şi a omorît un om cu un cuţit. La judecată omul recunoaşte ticăloşiile făcute adăugînd că a cerut iertare lui Iisus pentru tot răul făcut. „Ai spus ceva împotriva Duhului Sfînt?” întreabă judecătorul. „Niciodată!” răspunde omul. Verdictul: „Eliberaţi-l că şi-a cerut iertare în numele lui Iisus Hristos, dar nu a hulit Duhul Sfînt!”. Poate o atare învăţătură a iertării veşnice să vină de la Dumnezeu sau de la Diavol? O astfel de metodă de a face dreptate oamenilor este înşelăciune curată, Dumnezeu nu poate iertă răutăţile oamenilor, cei vinovaţi trebuie să repare cumva răul adus şi să înveţe că repetarea răului nu va fi iertată prin simpla recunoaştere a greşelii. Învăţătura lui Iisus este prostie curată. O societate sănătoasă nu poate funcţiona pe astfel de învăţături fără sens.

Evreii în Vechiul Testament aveau o metoda mai logică, deşi nu era cu totul justă, ideea că se plăteşte ochi pentru ochi. Dar în învăţăturile lui Iisus privind aplicarea dreptaţii se vede mai degrabă mîna diavolului decît cea a unei forţe a dreptăţii. Numai diavolul trece cu vedere faptul că merge şi aşa, că simpla iertare dată de el diavolul poate absolvi pe om de relele pe care le face. Diavolul iartă de păcat pentru a-l ţine pe păcătos mereu în păcat. Este şi metoda folosită de Iisus pentru a-i menţine pe oameni în jugul suferinţei pe care a iniţiat-o în locul salvarii pe care trebuia să o aducă aşteptatul mesia, salvatorul evreilor. Este oare acesta salvatorul? Poate trimisul lui Dumnezeu să-i îndemne pe oamenii să se complacă în rele iertîndu-le tot timpul fărădelegile? Mai degrabă un spirit demonic face aceasta.

Să cercetăm cum Iisus crede că oamenii lui Dumnezeu pot fi deosebiţi de cei ai diavolului. În Matei, 7, 10-20, Iisus îi avertizează pe ucenici să se ferească de profeţi mincinoşi căci după roadele lor vor fi cunoscuţi. Preceptul este bine ştiut din Vechiul Testament, ideea că pomul se cunoaşte după rod. Să vedem ce roade a adus pomul lui Iisus după aşa zisa înălţare a lui la cer?

Creştinismul a pătruns treptat în lumea zisă „păgînă” prin înfricoşarea oamenilor asupra pedepselor ce-i aşteaptă dacă nu se vor supune noii învăţături. Această frică de pedeapsă persistă şi astăzi fiind practic hrana creştinismului. Fără continua teroare a diavolului care pîndeşte la orice pas creştinismul s-ar dezintegra. De remarcat este atenţia care se pune pe diavol ca personaj principal şi toate cele care vin cu răul şi suferinţa, răstignirea lui Iisus pe cruce, sîngele, patimile lui, etc. În cele din urmă Iisus pozează în învingător, chiar după ce a fost bătut în cuie pe cruce. Pe cei mai mulţi traumele mentale pe care le implantează în minţi frica, toate aceste aspecte ale suferinţei şi întunericului, îi bîntuie pe oameni toată viaţa. Deşi se spune despre „învingătorul morţii”, că a ajuns acolo la dreapta Tatălui sau, el priveşte cu detaşare întreaga panoramă care a urmat după „înălţarea sa”. Să vedem fructele date de pomul sădit de Iisus pe pămînt. Ce a urmat?

Războaie, măceluri împotriva evreilor şi ale altora, dezbinare veşnică printre cei care au urmat învăţătura lui Iisus, inchiziţie, arderea oamenilor pe rug, arderea cărţilor, obida oamenilor, cuceririle sîngereoase urmînd crucea însîngerată, care cînd era pumnal cînd cruce, şi multe alte „fructe” ale demonului „înălţat la cer”. Iisus s-a dus direct în iad de unde nici că-i pasă ce se întîmplă pe pămînt deoarece sistemul introdus de el funcţionează din plin ca fruct al faptelor „mîntuirii lui”. Salvarea care se aştepta din partea unui trimis al lui Dumnezeu este nonexistentă, Iisus este demonul care a adus durerea nu mîntuirea.

Cine este în măsură astăzi să evalueze misiunea „salvatoare” ale lui Iisus? Toţi cei care au avut tangenţă cu creştinismul! Salvatorul se dorea un personaj al salvării din durere nu cineva care aduce suferinţă prin sabia pe care cu adevărat a lăsat-o omenirii. Şi sîngele continuă să curgă şi astăzi şi va continua atîta timp cît oamenii venerează pe demonul care a adus suferinţă omenirii cu 2000 de ani înainte. Iată că în ciuda obiceiului diavolului de a minţi, totuşi de cîteva promisiuni s-a ţinut.

Care este spectrul creştinismului astăzi în lume? Nici o altă religie nu are mai multe secte decît cea creştină. Dezbinarea generată de Iisus încă de cînd era viu pe pămînt continuă astăzi cu aceeaşi forţă încît te întrebi cum de este posibil ca oamenii să interpreteze diferit ideile dintr-o carte care este destul de coezivă în conţinut, Biblia? Explicaţia nu poate fi decît că Biblia este o carte plină de contradicţii, atît Vechiul cît şi Noul Testament. Cel puţin Noul Testament este grosier privind salvarea oamenilor de la moarte de către cineva care nu s-a salvat pe sine însuşi. Oasele i-au putrezit de mult acolo în Orientul Apropiat. Evreii nu l-au acceptat pe Iisus deoarece nu era nimic în el să sugereze că-i poate salva, că-i poate elibera de sub jugul romanilor aşa cum se aştepta de la un rege din spiţa lui David.

Cine a fost Iisus? Respingerea lui de către evrei în mod automat îl califică drept impostor şi amăgitor. Nimeni nu a făcut o evaluare mai justă asupra cine a fost Iisus decît poporul din care face parte şi în mijlocul căruia a trăit. Şi ei l-au categorisit drept amăgitor. Învăţăturile ieftine şi stupide ale lui Iisus au mai mult marca răului decît cea a binelui. Omul Iisus este un caz demonic a cărui misiune „salvatoare” a supravieţuit prin conjunctura istoriei, prin frică pe care o împlîntă în minţile oamenilor aşa cum numai duhurile rele fac, deghizînd răul într-un ambalaj pe care scrie fericire şi salvare. Dezbinarea adusă de „fiul lui Dumnezeu” continuă să ne macine sufletele şi să ne despartă inimile cu sabia pe care a promis-o. Şi asta avem astăzi: fiul despărţit de tatăl său, fiica de mama sa, aşa cum se arată în Matei, 10, 34-35. Creştinismul este un cult demonic, cea mai mare minciună care a putut vreodată exista în omenire: venerarea unui demon ca „fiu al lui Dumnezeu”, Iisus.

Vă veţi întreaba cum se explică atîtea frumuseţi văzute în biserici şi catedrale? Există realmente creaţii minunate care glorifică amintirea narativă a celui care a fost Iisus. Răspunsul este că aceste minunăţii sunt rodul idealului minţii omeneşti, nu cel al învăţăturilor lui Iisus. Creştinismul este o religie parazitară care se întinde oriunde poate să ajungă cu teroarea fricii. Oamenii au creat cu mare elan frumuseţi în biserici şi catedrale pentru a contracara urîciunea creştinismului originar al lui Iisus, idealizînd aspectele durerii, portretizînd un Iisus cu faţa blîndă şi resemnat în faţa morţii, postura victimei care induce milă în cei care o privesc. Dar cînd este să evaluăm obiectiv consecinţele acestor aberaţii doctrinare gunoiul creştinismului iese la suprafaţă în felul de a se comporta al oamenilor, în modul lor de existenţă, în violenţa şi răutatea socială a unor creştini, deoarece Iisus le-a promis că orice li se poate ierta afară de blasfemia împotriva Duhului Sfînt (Matei, 12, 31). Oamenii sinceri aflaţi printre creştini sunt doar victime credule care resemnaţi şi depăşiţi de înţelegerea reală a demonismului lui Iisus nici nu ştiu practic în mîna cui se află.

Puterea politică de-a lungul timpului a înţeles cu realism marele potenţial de manipulare a creştinismului care a fost folosit de toate sistemele sociale inclusiv comunismul care iniţial l-a respins. Ulterior creştinismul a fost tolerat şi folosit în slujba noilor guvernanţi comunişti care, înclinaţi spre rău, exploatare şi minciună, s-au aliat cu cei de-o teapă cu ei, cei care îl slujeau de Diavol întocmai ca şi ei, dar folosind metodele demonului de pe crucea însîngerată, Iisus „salvatorul omenirii”.

Despre cel care a scris aceste rînduri nu este nevoie să vă întrebaţi cine este. Un om îndrăzneşte să gîndească în cele aşternute aici. Am scăpat de frică, mă simt uşurat, nu mai port jugul crucii, nu mai sunt un întemniţat al lui Iisus. Privesc la cer, la soare şi mă gîndesc cum oamenii acestor vremuri mai pot crede că undeva în Orientul Apropiat, Dumnezeu şi-a trimis pe fiul său unic să „moară” pentru ca noi să avem viaţă veşnică. Dacă un astfel de Dumnezeu face experimente cu noi să afle că nu i-au reuşit. Dar dacă este mîna Diavolului întreaga decepţie a reuşit. Sunt milioane şi milioane de oameni care au asimilat patologia lui Iisus, un spirit demonic de care omenirea este influenţată în prezent în proporţii gigantice. Aceasta ne duce la pieirea anticipată de demon în viziunea apocaliptică din Noul Testament. „Salvatorul” demonic ne învaţă să ne tîrîm, cum să murim, nu cum să trăim, aşa cum un adevărat fiu de Dumnezeu ar face-o. Demonul Iisus ne-a adus încet şi sigur la marginea prăpastiei de anihilare a omenirii.