vineri, aprilie 11, 2008

DARUL LUI DUMNEZEU

Dumnezeu, în înţelepciunea Lui, a ales acest grup de bărbaţi şi femei ca să fie purtătorii bunătăţii Lui. Acest fenomen se întâmplă printre noi. Dumnezeu nu a mers la cei mândri, puternici, celebri sau strălucitori. În schimb a mers la cei modeşti, bolnavi şi nenorociţi. El a mers direct la beţivi, la aşa - zişii” slabii lumii”.

Ar fi putut să ne zică: “În mâinile voastre slabe şi plăpânde am încredinţat o putere inestimabilă. Vouă v-a fost dat ce a fost refuzat oamenilor de ştiinţă sau guvernanţilor. Acest dar de a vindeca alţi alcoolici ce vi l-am încredinţat vouă, nu l-am dat la mame sau la preoţii şi prezbiterii mei. El trebuie folosit fără egoism şi implică o mare responsabilitate. Nici o zi să nu vă fie prea lungă, nici un caz nu trebuie minimalizat, nici o treabă să nu fie prea grea şi nici un efort prea mare. Acest dar trebuie folosit cu toleranţă pentru că nu l-am restrâns pentru nici o rasă sau neam, nici o credinţă sau confesiune. Trebuie să te aştepţi să fii criticat şi foarte des dezapreciat. O să fiţi ridiculizaţi. Motivele vor fi greşit înţelese. Trebuie să te aştepţi la greutăţi, pentru că ceea ce oamenii numesc greutăţi, sunt treptele unei scări ce trebuie urcate spre progres spiritual.
Şi adu-ţi aminte că folosind această putere nu cer de la tine mai mult decât poţi da. Nu ai fost ales din cauza talentelor tale excepţionale. Fii foarte atent dacă ai succese şi nu le atribui superiorităţii tale, acest dar nu l-ai primit de la Mine. Dacă aş fi vrut oratori, aş fi avut multe oferte pentru această muncă, pentru că din toate talentele cu care am dăruit omenirea, vorbăria este cel mai des folosită. Dacă aş fi dorit învăţaţi, lumea e plină de oameni mai dotaţi şi mai disponibili decât tine.

Ai fost ales pentru că ai fost marginalizat de către lume şi experienţa ta de beţiv te-a făcut smerit şi atent la vocea suferinţei, care vine din inima singuratică a alcoolicilor de pretutindeni. Ţine veşnic în minte mărturisirea din prima zi când ai recunoscut că eşti alcoolic şi anume că eşti neputincios şi ai dori să-ţi laşi voinţa şi viaţa în grija Mea. Doar atunci ai fost eliberat.

Fiecare zi la timpul ei. Trăieşte simplu. Dar fă-o! Doar pentru azi. ”

Niciun comentariu: